; Hop til indhold

Satspuljen fordeles ved forhandling og aftale mellem regeringen og satspuljepartierne. Aftalen om fordeling af satspuljen bliver indgået i oktober/november og udmøntes som en del af finansloven.

Satspuljemidlerne afsættes primært til social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, men også til initiativer inden for undervisningsområdet, der kommer svage grupper til gode.

I visse tilfælde er det bestemt, at midlerne til et givet formål på undervisningsområdet skal fordeles via en ansøgningspulje. Sådanne puljer vil blive meldt ud på ministeriets hjemmeside, og du vil finde dem i puljeoversigten.

Sidst opdateret: 25. maj 2020