Hop til indhold

Ministeriets forsøgs- og udviklingsprojekter skal skabe sikker viden om, hvad der virker på uddannelsesområdet, så børn, unge og voksne bliver så fagligt dygtige og livsduelige som muligt.

Forsøgs- og udviklingsarbejdet, som ministeriet løbende gennemfører i samarbejde med blandt andet skoler og forskere, skal følge metodiske rammer for at sikre, at den viden, der opnås med projekterne, bliver så sikker som mulig.

Den metodiske ramme er beskrevet i ministeriets strategi for forsøg og udvikling (pdf).

Tre forsøgstyper 

Forsøgs- og udviklingsarbejdet i ministeriet gennemføres som én af tre forskellige forsøgstyper, inspirationsprogrammer, modelprogrammer eller systematiske forsøg, alt efter hvilken viden, der er til rådighed på området, og de tidsmæssige og økonomiske rammer med videre.

Inspirationsprogrammer bliver sat i gang på områder, hvor der ikke i forvejen eksisterer viden, og der derfor er brug for at høste bred erfaring med, hvordan indsatser på et område virker.

Modelprogrammer giver indikationer om effekten af en indsats og bliver sat i gang på områder, hvor man allerede har nogen erfaring og viden.

Systematiske forsøg skal bruges, når der allerede findes indikationer på, hvad der har effekt, men der er brug for generalisérbar viden.

Ansøgning 

Du kan kun ansøge om tilskud fra forsøgs- og udviklingsmidler gennem de aktive puljer, som du kan finde i puljeoversigten.

Sidst opdateret: 24. april 2024