; Hop til indhold

Prisudvalget består af 5 medlemmer (inkl. formanden) som beskikkes af undervisningsministeren for en periode af tre år. Efter de tre år indstiller hver af de fem foreninger mindst to medlemmer, hvoraf undervisningsministeren udvælger det medlem, der skal være med i Skriverprisudvalget. Efter fristen for indsendelse bliver alle de indsendte værker sendt til Skriverprisudvalget som læser og vurderer værkerne.

Der lægges i bedømmelsen vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed.

Medlemmer af Skriverprisudvalget:

  • Fungerende formand Birgitte Reindel, folkeskolelærer, arbejder på Borupgårdskolens pædagogiske læringscenter og som formand for Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF.
  • Mette Marie Lorentzen, Bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens folkeskolesektion. Cand.pæd.didaktik/materielkultur, folkeskolelærer og læsevejleder på Skolen i Bymidten.
  • Kirsten Weile, medlem af Ordblinde/Dysleksiforeningens bestyrelse, læreruddannet, masteruddannelse i specialpædagogik, forstander for ordblindeefterskolen Vrigsted Efterskole.
  • Thomas Ais Christensen, folkeskolelærer på Charlotteskolen, pædagogisk konsulent på Københavns Professionshøjskole. formand for Landsforeningen af Læsepædagoger.
  • Kaare Øster, fagforfatter, redaktør, konsulent og medlem af bestyrelsen i Dansk Forfatterforening. 

Skriverprisudvalget: Birgitte Reindel, Mette Marie Lorentzen, Kirsten Weile, Thomas Ais Christensen og Kaare Øster.

Sidst opdateret: 16. september 2020