Prisudvalget består af 5 medlemmer (inkl. formanden) som beskikkes af undervisningsministeren for en periode af tre år. Efter de tre år indstiller hver af de fem foreninger mindst to medlemmer, hvoraf undervisningsministeren udvælger det medlem, der skal være med i Skriverprisudvalget. Efter fristen for indsendelse bliver alle de indsendte værker sendt til Skriverprisudvalget som læser og vurderer værkerne.

Der lægger i bedømmelsen vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed.

Medlemmer af Skriverprisudvalget:

  • Fungerende formand Birgitte Reindel, folkeskolelærer, arbejder på Borupgårdskolens pædagogiske læringscenter og som formand for Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF.
  • Sarah Maria Haug Rasch, Danmarks Lærerforening, folkeskolelærer (dansk og matematik), medlem af bestyrelsen i Dansklærerforeningens folkeskolesektion, podcaster: "Op med hånden".
  • Kirsten Weile, medlem af Ordblinde/Dysleksiforeningens bestyrelse, læreruddannet, masteruddannelse i specialpædagogik, forstander for ordblindeefterskolen Vrigsted Efterskole.
  • Thomas Ais Christensen, folkeskolelærer på Charlotteskolen, pædagogisk konsulent på Københavns Professionshøjskole. formand for Landsforeningen af Læsepædagoger.
  • Kaare Øster, fagforfatter, redaktør, konsulent og medlem af bestyrelsen i Dansk Forfatterforening.

Sidst opdateret: 10. januar 2020