Hop til indhold

Prisudvalget består af 5 medlemmer (inkl. formanden) som beskikkes af undervisningsministeren for en periode af tre år. Efter de tre år indstiller hver af de fem foreninger mindst to medlemmer, hvoraf undervisningsministeren udvælger det medlem, der skal være med i Skriverprisudvalget. Efter fristen for indsendelse bliver alle de indsendte værker sendt til Skriverprisudvalget som læser og vurderer værkerne.

Der lægges i bedømmelsen vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed.

Medlemmer af Skriverprisudvalget:

  • Marlene Drost, formand for Pædagogisk Lærings Center Forening, PLCF. Lærer og PLC-medarbejder, samt vejleder i medier og kommunikation på Susåskolen afd. Glumsø i Næstved.
  • Morten Rygner, medlem af Ordblinde/Dysleksiforeningen, uddannet folkeskolelærer og studerer Didaktik (Matematik) på Aarhus Universitet.
  • Mette Marie Lorentzen, Bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens folkeskolesektion. Cand.pæd.didaktik/materielkultur, folkeskolelærer og læsevejleder på Skolen i Bymidten.
  • Thomas Ais Christensen, folkeskolelærer på Charlotteskolen, pædagogisk konsulent på Københavns Professionshøjskole. formand for Landsforeningen af Læsepædagoger.
  • Kaare Øster, fagforfatter, redaktør, konsulent og medlem af bestyrelsen i Dansk Forfatterforening. 

Sidst opdateret: 23. oktober 2023