Hop til indhold

Dansk Forfatterforening

Dansk Forfatterforening er det faglige fællesskab af forfattere, illustratorer og oversættere. Dansk Forfatterforening har eksisteret siden 1894 og arbejder for at sikre og forbedre vilkårene for litteraturen i Danmark og dens primære producenter.

Dansk Forfatterforening (danskforfatterforening.dk)

Landsforeningen af Læsepædagoger

Landsforeningen af Læsepædagoger formidler viden om læsning, skrivning, sproglig udvikling og specialpædagogisk – fra småbarns- til ungdoms- og voksenårene. Det har vi gjort siden 1950. I alle årene har både de særligt udfordrede, de meget kompetente og de mange ”almindelige” elever og studerende været medtænkt.

Landsforeningen af Læsepædagoger (laesepaed.dk)

Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark blev stiftet den 18. marts 1943. Foreningens formål er at: Varetage interesser for mennesker med ordblindhed / dysleksi over for myndigheder og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed / dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed / dysleksi.

Dysleksiforeningen i Danmark  (ordblindeforening.dk)

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved.

Foreningen varetager altså ikke kun medlemmernes interesser i forhold til løn- og arbejdsvilkår, men også i forhold til deres pædagogiske og skolepolitiske interesser.

Danmarks Lærerforening (dlf.org)

Pædagogisk LæringsCenterForening

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området. PLCF understøtter medlemmerne i at udvikle det pædagogiske læringscenter, så det er en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole.

Pædagogisk LæringsCenterForening (plcf.dk)

Sidst opdateret: 27. oktober 2020