Hop til indhold

De tre priser har hver deres vinkel på det fælles formål at sætte fokus på undervisning og undervisningsmidler af høj kvalitet og et godt undervisningsmiljø.

Springfrøprisen

Springfrøprisen er en pris, som uddeles til lærere og elever, der på bedste vis kan give inspiration til undervisning i folkeskolen.

Prisen uddeles af Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet en gang årligt til en koncert, en musical, udstillinger af elevværker i billedkunst, sløjd og håndarbejde eller andet spændende arbejde med de praktiske, musiske og kunstneriske fag. Prisen uddeltes første gang foråret 2010.

Springfrøprisen er indstiftet for at få de gode eksempler frem i lyset til glæde og gavn for andre. Med prisen ønskes det, at der kommer et øget fokus på, hvad man lærer og laver i de pågældende fag.

Læs mere om Springfrøprisen.

Skriverprisen

Skriverprisen er på 25.000 kroner og tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læservenligt og derved tilgodeser de mange forskellige læsere, som kan have svært ved at tilegne sig en del af den litteratur, der udgives. Der lægges vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed.

Læs mere om Skriverprisen.

Undervisningsmiljøprisen

Undervisningsmiljøprisen er sat i verden for at stimulere udviklingen af et bedre undervisningsmiljø på alle landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Med prisen følger 100.000 kr. til skolen/studiestedet.

Læs mere om Undervisningsmiljøprisen.

Sidst opdateret: 26. februar 2020