Hop til indhold

Tidligere vindere

2021: Faaborg-Midtfyn Kommune for indsatsen ”Erhvervsrygsækken”.

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for seneste års vinder

Faaborg-Midtfyn Kommune vinder Falkeprisen i 2021 for indsatsen ’Erhvervsrygsækken’, hvor elever fra 4./5. til 9. klassetrin løbende kommer på virksomhedsbesøg og får en struktureret introduktion til en række forskellige brancher og uddannelsesmuligheder. Samtidigt har indsatsen til formål at give eleverne en bedre forståelse for matematik og naturfag via virksomhedsbesøgene. 
Udvalget har følgende begrundelse:

”Det er særligt positivt, at indsatsen starter allerede i 4./5. klasse og foregår løbende gennem elevernes skolegang for at understøtte og opbygge elevernes interesse for eud frem mod valget af ungdomsuddannelse i 9./10. klasse. Derudover vurderes det meget positivt, at indsatsen understøtter kobling mellem virksomhedsbesøg og undervisning i matematik og naturfag, samt at indsatsen baserer sig på en klar samarbejdsmodel mellem erhvervsliv og skoler og har en tydelig signalværdi og rød tråd, som kan understøtte implementering og drift af indsatsen på tværs af kommunens forskellige enheder.

Udvalget bemærker desuden, at der er tale om et særdeles stærkt felt af indstillinger, der afspejler det store og gode arbejde, der bliver gjort rundt omkring i kommunerne for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.”

Sidst opdateret: 28. februar 2022