Hop til indhold

Tidligere vindere

2021: Faaborg-Midtfyn Kommune for indsatsen ”Erhvervsrygsækken”.

2022: Viborg Kommune for indsatsen med arbejdsgruppen ”Praksisfaglighed i grundskolen".

2023: Rødovre Kommune for indsatsen ”Åben vejledning”.

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for seneste års vinder

Rødovre Kommune vinder Falkeprisen i 2023 for indsatsen omkring ”Åben vejledning”. Indsatsens formål er et opgør med, at individuel vejledning er øremærket elever, der foreløbigt ikke vurderes uddannelsesparate. Med ”Åben vejledning” er det ambitionen at skabe et åbent tilbud, hvor alle elever frivilligt kan henvende sig med ønske om individuel vejledning, når de har brug for det.

Udvalget har følgende begrundelse:

”God uddannelsesvejledning møder de unge, uanset hvor i processen med uddannelsesvalg, de er. Derfor vurderes det positivt, at Rødovre Kommunes indsats ”Åben vejledning” har en bred profil og desuden giver mulighed for at inddrage elevernes forældre. Det er også positivt, at unge i kommunen har givet deres perspektiver og ønsker i forhold til vejledning til kende og dermed har været med til at udvikle indsatsen. Udvalget fremhæver, at indsatsen, ved at give de unge øget viden om uddannelsesmuligheder, kan bidrage til at kvalificere valgprocessen og det endelige uddannelsesvalg. Det indebærer bl.a. mere og bedre viden om erhvervsuddannelserne. I den forbindelse bemærker udvalget desuden, at Rødovre Kommune i år har haft en stigning i andel af unge, der har valgt at søge en erhvervsuddannelse som første prioritet, fra 17,6 pct. i 2022 til 21,2 pct. i 2023. Altså en stigning på 3,6 procentpoint.
Det fremhæves endeligt i udvalget som værende interessant, at Rødovre Kommune har et grundlag for at arbejde med den sammenhængende plan for vejledning i relation til forslaget om afskaffelsen af UPV’en.”

Sidst opdateret: 9. oktober 2023