Hop til indhold

Tidligere vindere

2021: Faaborg-Midtfyn Kommune for indsatsen ”Erhvervsrygsækken”.

2022: Viborg Kommune for indsatsen med arbejdsgruppen ”Praksisfaglighed i grundskolen".

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for seneste års vinder

Viborg Kommune vinder Falkeprisen i 2022 for indsatsen med arbejdsgruppen ”Praksisfaglighed i grundskolen”, der er et samarbejde mellem kommunens grundskoler, erhvervsskoler og det lokale erhvervsliv om en række indsatser, der bl.a. har til formål at gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

Udvalget har følgende begrundelse:

"Det er særligt positivt, at arbejdsgruppen består af og har opbakning fra en bred række af aktører fra kommunen, erhvervsskolerne og det lokale erhvervsliv. Arbejdsgruppen har iværksat en række mangefacetterede indsatser, som alle har til formål at øge praksisfagligheden i grundskolen og givet lærere og elever større kendskab til erhvervsuddannelserne. Udvalget fremhæver særligt arbejdsgruppens indsats med at sende udskolingslærere i praktik på erhvervsuddannelserne og vurderer særligt positivt, at arbejdsgruppen inkluderer repræsentanter fra det lokale erhvervsliv i udviklingen og udførelsen af rekrutteringsindsatser.

Udvalget bemærker desuden, at Viborg Kommune i år har oplevet en stigning i andelen af unge, der har valgt at søge en erhvervsuddannelse som førsteprioritet, fra 22,9 % i 2021 til 27,1 % i 2022. Viborg Kommune har dermed opfyldt målsætningen fra erhvervsuddannelsesreformen om, at ansøgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. klasse skal være mindst 25 %.”

Sidst opdateret: 21. juli 2023