Hop til indhold

Der er nedsat et bedømmelsesudvalg til at udpege en vinder af Falkeprisen. Udvalget består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske, Erhvervsskoler- og Gymnasier,

Skolelederforeningen, Danske Skolelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation og vejledningsindsatsen.

Bedømmelsesudvalget udpeger en vinderkommune på baggrund af de indstillede indsatser ud fra tre overordnede bedømmelseskriterier: 

  • Indsatsens relevans i forhold til målgruppen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Indsatsens potentiale for udvikling og udbredelse inden for kommunen og i andre kommuner.
  • Om indsatsen vurderes at have skabt værdi i forhold til indfrielsen af politiske mål om øget søgning til eud.
Sidst opdateret: 21. juli 2023