Anmodning om tildeling af en orden eller en medalje til personer, der er ansat eller på anden måde virker under ministeriets område, kan ske skriftligt til departementschefen i Undervisningsministeriet.

Det bemærkes særligt, at i forbindelse med tildelingen af Dronningens Fortjenstmedalje til lærere, er det en betingelse, at læreren har været ansat mindst 40 år uafbrudt i samme kommune. Der skal være tale om fuldtidsansættelse eller ansættelse på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm i hele ansættelsesperioden.

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse i samme institution eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års ansættelse.

Personer med overordnede ledelsesbeføjelser og personer med universitetsuddannelse kan ikke indstilles til fortjenst- eller belønningsmedalje.

Anmodning om tildeling af en orden eller medalje:

Indstilling til departementschefen skal indeholde følgende: 

  • Den ansattes fulde navn, adresse, personnummer og stillingsbetegnelse
  • Redegørelse for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats
  • Så vidt muligt dokumentation for ansættelsesforholdets varighed
  • Jubilæumsdato og ønsket dato for overrækkelse af medalje
  • Tidspunktet for arbejdsophør, hvis der ved privat ansættelse anmodes om tildeling af en belønningsmedalje efter mindre end 50 års ansættelse  
  • Kontaktperson i sagen 
  • EAN-nummer, referenceperson og CVR/SE-nummer. 

Gebyr

Ministeriet opkræver fra den 1. marts 2017 indstilleren et gebyr på 2.800 kroner pr. fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kroner pr. belønningsmedaljeekspedition.

Dato for overrækkelsen

Sagsbehandlingstiden kan være op til 4-5 måneder. Fastlæggelse af dato for overrækkelsen må derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid.
I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til ministeriets departementschef eller fuldmægtig Helen Melsted.

Sidst opdateret: 16. juli 2018