Hop til indhold

Anmodningen til ministeriet

En skriftlig begrundet anmodning stiles til departementschefen i Børne- og Undervisningsministeriet.

Den skriftlige anmodning til departementschefen skal indeholde følgende oplysninger:

  • den indstilledes fulde navn, adresse, stillingsbetegnelse, fødselsdato og mailadresse. Indstillingen skal sendes på officielt brevpapir med en underskrift fra indstilleren
  • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og medsende den indstilledes CV, herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit hverv
  • oplyse hvem ordenen skal sendes til, hvis der ønskes overrækkelse. Ordenen kan kun sendes til den indstilledes privatadresse eller til selve institutionen/arbejdspladsen.

Anmodninger til Dannebrogordenens Ridderkors, der indeholder følsomme personoplysninger, f.eks. oplysning om politisk overbevisning og/eller oplysning om cpr-nummer, skal sendes sikkert til Børne- og Undervisningsministeriet okahro@uvm.dk.

Der gøres opmærksom på, at den indstillede skal opfylde følgende kriterier for at kunne blive taget i betragtning til at modtage Dannebrogsordenens Ridderkors:

  • Indstillede skal have haft mindst 10 års ansættelse i det hverv eller arbejde, der ligger til grund for indstillingen
  • Indstillede skal være fyldt 40 år
  • Indstillede skal være ansat i lønramme 37 eller derover.

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt 4 måneder at behandle en anmodning. Der skal dog påregnes 1-2 ekstra måneder i forbindelse med sommerferieperioder.

Anmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op mod 3 måneder).

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan ministeriet kontakte indstiller.

Sagsbehandling

Anmodningen sendes til Børne- og Undervisningsministeriet via mail til okahro@uvm.dk eller via post til Børne- og Undervisningsministeriet, Kontor for HR og Organisationsudvikling, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K.

I forbindelse med sagsbehandlingen af anmodningen om dekorering, sendes en samtykkeerklæring til den indstillede, således at ministeriet kan indhente oplysninger fra kriminalregistret.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret og hvis departementschefen imødekommer anmodningen om dekorering, sender Kontor for HR og Organisationsudvikling indstillingen til Hans Majestæt Kongen. Det er Hans Majestæt Kongen, der tager endelig stilling til eventuel tildeling af en orden. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Sidst opdateret: 7. marts 2024