Der ønskes en døgnåben ordning med psykologisk rådgivning og krisehjælp til medarbejdere, der måtte komme ud for hændelser i deres arbejdsliv, der påvirker deres arbejdsindsats i negativ retning. Den psykologiske rådgivning og krisehjælp skal medvirke til at afhjælpe den negative påvirkning af medarbejdernes arbejdsindsats, herunder at medarbejdere, som er sygemeldt, kan genoptage arbejdet.

Psykologisk rådgivning

Ved psykologisk rådgivning forstås psykologisk bistand og rådgivning til Undervisningsministeriets medarbejdere i forbindelse med aktuelle psykosociale problemer, som påvirker arbejdsindsatsen i negativ retning. Det kan fx være tilfælde, hvor medarbejderen oplever eller har oplevet:

  • traumatiske hændelser på arbejdet
  • arbejdsulykker
  • belastninger under arbejdet, som giver psykiske problemer i dagligdagen for eksempel, når man oplever stress og udbrændthed
  • ikke at slå til, er usikker på fremtiden og sin ansættelse
  • situationer, hvor vedkommende føler sig krænket på arbejdet
  • misbrugsproblemer.

Krisehjælp

Ved krisehjælp forstås akut psykologisk bistand, der ydes i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser. Eksempelvis situationer, hvor medarbejderen har været udsat for trusler, vold, overfald, voldsomme arbejdsulykker, trafikuheld eller lignende, der har udløst en choktilstand hos medarbejderen.

Tilbudsfrist

Frist for for afgivelse af tilbud er torsdag den 18. januar 2018, kl. 16.00.

Udbudsmateriale

Udkast til kontrakt om krisehjælpsordning fra 2018

Udbudsbetingelser Krisehjælpsordning

KontraktBilag 1: Kravspecifikation for annoncering af krisehjælpsordning

Kontraktbilag 2:Løsningsbeskrivelse

Kontraktbilag 3: Databehandleraftale

Bilag 1: Tilbudsbrev

Bilag 2: Støtteerklæring

Sidst opdateret: 21. december 2017