Hop til indhold

Baggrund og formål

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) gennemfører i 2021/2022 udbud af Rammeaftale om levering af sekretærbistand, praktisk hjælp, støtteperson og studiementor. STUK valgte i den forbindelse at afholde en markedsdialog i oktober 2021, hvor relevante markedsaktører kunne deltage. 

Opsamling på spørgsmål vedrørende interesse for de enkelte delaftaler

STUK har i markedsdialogen beskrevet 6 delaftaler og de ydelser, som anses for at være indeholdt under de enkelte delaftaler. I markedsdialogen fremgik et spørgsmål om hvorvidt, der var interesse hos de deltagende parter til at byde ind på hver enkelt delaftale. Af de deltagende parter fandt alle at have interesse i at byde ind på alle delaftaler. 

Opsamling på spørgsmål vedrørende anvendelse af underleverandører

STUK har efterspurgt besvarelse af, hvorvidt relevante parter kunne være interesseret i at anvende
underleverandører for at kunne afgive tilbud på udbuddets delaftaler. Hertil har deltagende parter svaret, at udbudsmaterialets endelige udformning vil have betydning for, hvorvidt de er interesserede i at anvende underleverandører. Endvidere kan kommunernes BPA-ordninger også få en betydning ved anvendelse af underleverandører. 

Opsamling på spørgsmål vedrørende rekruttering af studiementorer

STUK angav i markedsdialogen et forslag til de kvalifikationskrav, der skal være til ydelsen studiementor. Hertil efterspurgte STUK en besvarelse på, hvorvidt de angivne kvalifikationskrav kunne anses som værende hensigtsmæssige. De deltagende parter angav, at kvalifikationskravene til dels var hensigtsmæssige, men foreslog, at man åbnede op for dem, således at det ville være lettere at rekruttere studiementorer.

 
Sidst opdateret: 21. juli 2023