Hop til indhold

Forskningsenheden skal løfte opgaver i relation til vidensopbygning og metodeudvikling inden for kvantitativ børne- og undervisningsforskning. Derudover skal enheden bidrage med rådgivning, sparring og samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med ministeriets analyse- og vidensarbejde.

Det skal tilsammen styrke den kvantitative forskning og vidensopbygning på børne- og undervisningsområdet.

Hvem kan søge

Universiteter og forskningsinstitutioner kan søge om at blive værtsinstitution for forskningsenheden. Værtsinstitutionen skal være i besiddelse af et veludviklet, anerkendt forskningsmiljø inden for kvantitativ metode med stærke statistiske og økonometriske kompetencer.

En nærmere definition af forskningsenhedens formål, forventede opgaver og organisering fremgår af "Opgavebeskrivelse for etablering af forskningsenhed for kvantitativ børne- og under-visningsforskning".

Ansøgere skal anvende "Skema til ansøgning om at blive værtsinstitution for forskningsenhed for kvantitativ børne- og undervisningsforskning". Ansøgningen skal tage udgangspunkt i opgavebeskrivelsen og kan maksimalt udgøre 20 sider inklusiv bilag.

Ansøgning sendes elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet senest d. 15. november 2020, jf. "Brev til universiteter og øvrige forskningsinstitutioner" nedenfor.

Spørgsmål og svar

Vurdering og krav til ansøgningen

Forskningsenheden skal kunne supplere eksisterende indsatser inden for kvantitativ forskning på ministeriets område. Herunder i høj grad formå at styrke og udvide feltet med særligt fokus på afdækning af kausale sammenhænge og anvendelsen af økonometriske metoder.

Institutionens faglige miljø og styrkeposition inden for statistiske og økonometriske kompetencer indgår derfor i vurderingen af de indkomne ansøgninger, jf. vurderingskriterierne.

Ansøgningen skal skrives på dansk.

Økonomi og bemanding

Der er afsat i alt 7,5 millioner kroner til etableringen af forskningsenheden. Eventuel overhead er således indeholdt i de 7,5 millioner kroner.

Til denne kategori regnes forskere på lektorniveau (eller tilsvarende).

Sidst opdateret: 9. september 2020