Hop til indhold
Rapportens forside med overblik over forfattere, der har bidraget til rapporten

Undersøgelse af chikane, trusler om vold, og fysisk vold blandt undervisnings-personale i udvalgte folkeskoler

Undersøgelsen er udarbejdet af Det Nationale Center for Arbejdsmiljø. Rapporten er baseret på dels en kortlægning af relevant eksisterende viden og data, dels en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og dels en kvalitativ interviewundersøgelse.

I rapporten giver lærere og pædagoger udtryk for, at elevernes sprogbrug er blevet grovere, og respekten for underviserne er blevet mindre. Samtidigt er det oplevelsen, at eleverne har sværere ved at indgå i sociale fællesskaber. Resultaterne af undersøgelsen peger desuden på, at klasserumsledelse spiller en vigtig rolle, og at samarbejdet med forældrene er afgørende.

Undersøgelse af chikane, trusler om vold, og fysisk vold blandt undervisnings-personale i udvalgte folkeskoler (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020