Hop til indhold

Følgegruppen for e n bedømmer ved folkeskolens prøver

Rapporten indeholder blandt andet en overordnet bedømmelse af den nye ordning fra en række censorer.

357 censorer har svaret på spørgsmål om, hvordan de synes den nye ordning fungerer. 50 procent af dem svarede, at den nye ordning fungerer ”godt” eller ”særdeles godt”. Cirka 30 procent svarede, at den fungerer ”nogenlunde”.

I rapporten udtrykker censorerne også bekymring for en række punkter. Blandt andet bliver der udtrykt bekymring for, at det kan have faglige konsekvenser, at censor ikke længere giver fagligt feedback til klassens lærer.

Følgegruppen anbefaler blandt andet, at lærerne får mulighed for at få indblik i censors bedømmelser af elevernes besvarelser og at bedømmelseskriterierne forbedres for at sikre en mere ensartet bedømmelse. Ministeren vil se på mulige initiativer på baggrund af afrapporteringen.

Følgegruppen for en bedømmer ved folkeskolens prøver (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020