Hop til indhold
Forside til rapport 'Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud'

Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud

I rapporten præsenterer Rambøll Management Consulting den første afrapportering af undersøgelsen af undervisning i specialundervisningstilbud.

Undersøgelsen gennemføres i perioden 2016-2019 af Rambøll i samarbejde med VIA University College (VIA) og Professionshøjskolen UCC (UCC). Undersøgelsen gennemføres på opdrag af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Hent publikationen (pdf)

Specialundervisning i Danmark har været genstand for betydelig politisk opmærksomhed de seneste 10-15 år. Interessen for området har særligt vedrørt balancen mellem folkeskolens almene undervisning og specialtilbuddene. Siden 2012 har regeringen og KL samarbejdet om at inkludere flere elever i folkeskolens almenundervisning. Kommunernes omstillingsproces for at indfri målsætningen om øget inklusion i almenundervisningen følges tæt, herunder gennem en årlig status til undervisningsministeren, der blandt andet ser på, om omstillingen styrker elevernes faglighed og ikke mindsker elevernes trivsel. Opfølgningen har fokus på resultaterne af inklusionsindsatsen i folkeskolens almenundervisning. Endvidere er der gennemført en række undersøgelser og forskning om udsatte børn i folkeskolen, mens der ikke tidligere er gennemført systematisk opfølgning på, hvordan landets specialtilbud, i lyset af folkeskolereformen, løser sine opgaver. Set i dette lys har undersøgelsen af undervisning i specialundervisningstilbud til formål at sikre en systematisk opfølgning på udviklingen i specialundervisningstilbud.

Som en del af aftalen om folkeskolereformen har folkeskoleforligskredsen aftalt, at undervisningsministeren senest fem år efter lovens ikrafttræden skal afgive en samlet redegørelse til Folketinget om lovens virkninger og eventuelle behov for justeringer. Som led i dette arbejde har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet igangsat undersøgelsen af undervisning i specialundervisningstilbud.

Sidst opdateret: 22. juli 2021