Hop til indhold

Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet

Der er akut behov for at se samlet på, hvordan der arbejdes med sprog i uddannelsessystemet, herunder om der kan støttes yderligere op om de reformer og tiltag, som allerede er gennemført med henblik på at styrke sprogområdet. Formålet med en national sprogstrategi er at hjælpe de tiltag videre, som allerede er igangsat, ligesom der er behov for at implementere en række nye initiativer, der understøtter sammenhæng mellem uddannelsesudbud og efterspørgsel efter sprogkompetencer i Danmark.

Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020