Hop til indhold
Forside til 'Fra ikke parat til parat analyse EVA'

Fra ikke-parat til parat

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne rapport udviklingen i elevernes uddannelsesparathed, fra ordningen, som blev igangsat i skoleåret 2014/15, frem til 2016/17, som bliver det sidste år, hvor ordningen fungerer efter den nuværende lovgivning.

Hent publikationen (pdf)

Målet med denne undersøgelse er at følge udviklingen i uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) over tid samt belyse betydningen af kommuners, skolers og UU’s praksis. Undersøgelsen bygger på registerdata fra optagelse.dk og Danmarks Statistik samt en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og UU-ledere.

Sidst opdateret: 10. januar 2020