Hop til indhold
Forside til rapporten om folkeskolereformen

Elevernes faglige deltagelse og interesse

Rapport analyserer udviklingen i elevernes faglige deltagelse og interesse fra foråret 2014 til foråret 2016, og hvad der i 2016 kendetegner de skoler, hvor der går elever med høj faglig deltagelse og interesse. Rapportens analyser er en del af folkeskolereformens evaluerings- og følgeforskningsprogram. 

Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020