Hop til indhold
Notatets forside

Pædagogisk praksis i indskolingen

Skolerne opbygger skoledagen i indskolingen meget forskelligt, og der er stor variation i, hvordan lærerne og pædagogerne samarbejder om undervisningen i indskolingen. 

Dette notat er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen. Formålet med notatet er at bidrage med praksisnær viden om, hvad der kendetegner den pædagogiske praksis i indskolingen.

Hent publikationen (pdf)

Sidst opdateret: 29. januar 2020