Publikationens forside.

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

Rapporten er en del af Undervisningsministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram, der følger op på folkeskolereformen og dens virkninger, herunder hvilken betydning reformen har for skolebestyrelsens arbejde og rolle.

Analyserapportens hovedkonklusion viser, at folkeskolereformen kun har haft en meget begrænset betydning for skolebestyrelsens rolle og arbejde. Skolebestyrelserne har desuden haft indflydelse på implementeringen af folkeskolereformen og den generelle udvikling på skolerne gennem rollen som sparringspartner for skolens ledelse.

Rapporten er udgivet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), og er en del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020