Hop til indhold
Forside til Partnerskaber 'Styrkelse af kvaliteten af anbragte børns undervisning'

Partnerskaber - Styrkelse af kvaliteten af anbragte børns undervisning

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2013 blev der i skoleårene 2014-2016 etableret partnerskaber mellem kommuner, interne skoler og folkeskoler. Formålet med partnerskaberne er at styrke undervisningen i interne skoler og understøtte udslusningen af elever fra interne skoler til folkeskoler og ungdomsuddannelser. I dette notat evalueres de fire af partnerskaberne fra projektet. Notatet har form som en erfaringsopsamling, der kan fungere som inspiration til andre skoler eller kommuner, der ønsker at etablere en lignende partnerskabsmodel.

Hent publikationen (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020