Hop til indhold
Forside til publikationen: Folkeskolereformen beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever og forskelle over tid

Folkeskolereformen: Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever og forskelle over tid

Dette notat fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd beskriver, hvordan danske folkeskoleelever oplevede deres skoledag i foråret 2016, det vil sige knap 2 år efter reformens ikrafttræden.

Formålet med denne kortlægning er, at:

  • Give et overblik over, om der er forskelle på elevernes syn på deres skoledag i tiden lige umiddelbart før til knap 2 år efter folkeskolereformens ikrafttræden.
  • Undersøge, om de forskelle, der observeres, primært findes blandt bestemte grupper af elever, eller om der er tale om mere generelle forskelle.
  • Undersøge, hvordan elevernes oplevelse af skoledagens længde før og efter reformens indførelse hænger sammen med deres generelle skoletrivsel, deres oplevelse af variation i undervisningen i form af for eksempel eksterne aktiviteter samt den tid, de bruger på fritidsaktiviteter.

Hent notatet (pdf)

Sidst opdateret: 30. januar 2020