Hop til indhold

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud - Midtvejsstatus - Forundersøgelse casestudie i to kommuner

Rapporten er udgivet af Børne- og Socialministeriet. Undersøgelsen indgår som del af følgeforskningen knyttet til Fremtidens Dagtilbud, et udviklingsprogram, som udvikles og afprøves i dagtilbud for 0-6-årige børn i perioden 2014-2016.

Resultaterne, der præsenteres i rapporten, baserer sig på casestudier i to kommuner og opfylder formålet at få et dybtgående indblik i praksisfeltets erfaringer med og oplevelser af arbejdet med Fremtidens Dagtilbud. 

Læs rapporten (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020