Hop til indhold
Forside til rapport om pædagogiske indsatser

Metaanalyse af pædagogiske indsatser til at styrke det sproglige læringsmiljø for 0-5-årige børn

Rapporten er udarbejdet af TrygFondens Børneforskningscenter og Rambøll som en del af projekt ’Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen’, som er finansieret via satspuljen og igangsat af Børne-og Socialministeriet.

Forskningsprojektet har til formål at udvikle og afprøve metoder, der kan understøtte 0-2 årige børns sproglige udvikling i vuggestuen og dagplejen med henblik på at opnå mere sikker viden om effektive sprogstimuleringsindsatser.

Læs rapporten (pdf)

Sidst opdateret: 10. januar 2020