Hop til indhold
publikation forsidelogo

Opsamling på undersøgende tilsyn med 10. årgang på efterskoler

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i 2022 gennemført et undersøgende tilsyn med 10. årgang på efterskoler. Formålet med tilsynet har været at gøre styrelsen og sektoren klogere på, hvordan efterskoler har organiseret deres 10. årgangstilbud, herunder har der været fokus på, om der blandt skolerne generelt er uklarhed om reglerne for og grænserne mellem 10. klasse og 10. årgang.

Opsamlingen  indeholder tilsynets opmærksomhedspunkter og information om reglerne for 10. årgang. Opsamlingen viser, at der er stor spredning og variation i indholdet af skolernes 10. årgangstilbud.  Det bunder i, at undervisningen ikke behøver at stå mål med undervisningen i 10. klasse, og at der dermed ikke nødvendigvis skal undervises i de traditionelle skolefag. Undervisningsformen er typisk projektorienteret. Eleverne kan ikke afslutte skoleåret med at gå til folkeskolens afgangsprøver, da undervisningen ikke skal stå med folkeskolens. Omvendt kan skolerne ikke betegne tilbuddet, som en ”prøvefri 10. klasse”, da det ikke vil være i overensstemmelse med efterskolelovens regler for 10. klasse, hvor det er obligatorisk at tilbyde prøver. 

Læs rapporten - 10. årgang på efterskoler

Sidst opdateret: 9. juni 2023