Hop til indhold
publikation forsidelogo

Evaluering af dimensioneringsmodellen

Rapporten er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet og belyser, hvorvidt den objektive dimensioneringsmodel lever op til sit formål om at sikre en balance mellem efterspørgslen på arbejdsmarkedet og optaget på erhvervsuddannelserne, herunder at begrænse optag til uddannelser med ringe beskæftigelses- og/eller lærepladsmuligheder.

Evalueringen peger på, at den nuværende model for dimensionering for så vidt angår uddannelser, der faktisk dimensioneres, til en vis grad lever op til sit formål om at skabe bedre balance mellem efterspørgslen på elever på arbejdsmarkedet og optaget på erhvervsuddannelser. Evalueringen viser, at flere elever starter med en uddannelsesaftale på dimensionerede uddannelser, og at tilgang, frafald og optag til skoleoplæring falder på dimensionerede uddannelser. Samtidigt viser evalueringen, at der er grundlæggende udfordringer med den nuværende dimensioneringsmodel, som bør indgå i de videre drøftelser af udviklingen af modellen.

Udfordringerne går bl.a. på, at den objektive dimensioneringsmodel ikke formår at udtage alle relevante uddannelser til dimensionering. Det ses således, at selv uddannelser med kontinuerligt højt frafald under grundforløbets anden del og i overgangen fra grund- til hovedforløb fritages for dimensionering i den nuværende model.

Læs rapporten her

Sidst opdateret: 16. juni 2022