Hop til indhold
Evaluering af kombinationstilbud publikationsforside

Evaluering af kombinationstilbud

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.

Reglerne om kombinationstilbud for forældre med skæve arbejdstider trådte i kraft 1. juli 2018. Det følger af lovens bemærkninger, at der to år efter lovens ikrafttræden vil blive gennemført en evaluering, der skal dokumentere anvendelsen af ordningen.

Formålet med evalueringen er at afdække kommunernes erfaring med kombinationstilbud, herunder hvordan ordningen er udformet lokalt, samt omfanget af brugen af kombinationstilbud. Evalueringen kan danne baggrund for politisk drøftelse af, om der er behov for en eventuel justering af ordningen.

Læs evalueringen (pdf)

Sidst opdateret: 9. september 2021