Hop til indhold

Undersøgelse af anvendelse af erhvervspraktik i folkeskolen

Denne undersøgelse kortlægger folkeskolernes prioritering og tilrettelæggelse af erhvervspraktik i 6., 7., 8. og 9. klasse og belyser ledere, lærere og vejlederes oplevelse af elevers udbytte af erhvervspraktik.

En række af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) tidligere undersøgelser har belyst et elevperspektiv i forhold til udbyttet af erhvervspraktik, hvorfor denne undersøgelse tager udgangspunkt i at opnå mere viden om skolernes arbejde med – og vurdering af – erhvervspraktik. Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt ledere på folkeskoler samt kvalitative interviews med ledere, lærere og vejledere.

Formålet med undersøgelsen er at bidrage med et vidensgrundlag, der kan medvirke til, at flere elever kommer i udbytterige erhvervspraktikforløb, der kan understøtte et reflekteret ungdomsuddannelsesvalg.

Læs undersøgelsen (pdf)

Sidst opdateret: 28. maj 2021