Hop til indhold

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne

Antallet af SPS-modtagere på ungdomsuddannelserne har været støt stigende de seneste år, og på alle typer af ungdomsuddannelser oplever man, at omfanget af arbejdet for de fagprofessionelle, der beskæftiger sig med målgruppen på uddannelsesinstitutionerne, øges. Samtidig viser en opgørelse fra Finansministeriet, at der i 2017 blev anvendt godt 250 mio. kr. på SPS til elever på ungdomsuddannelserne (Finansministeriet, 2020).

På denne baggrund har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en samlet evaluering af SPS på ungdomsuddannelserne, der skal give viden om, i hvilket omfang SPS bidrager til, at støttemodtagerne kan tage uddannelse på lige vilkår med andre unge. Herudover sætter evalueringen fokus på, hvordan der arbejdes med SPS på landets ungdomsuddannelser, og hvordan SPS bedst kan organiseres og tilrettelægges, således at SPS lever bedst muligt op til denne intention.

Download rapporten "Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne" (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2021