Hop til indhold
Forside til rapporten Evaluering af merkantile onlineforløb

Evaluering af merkantile onlineforløb

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Baggrunden for evalueringen er manglende viden om kvaliteten af onlineforløb, som er et område i vækst.

Evalueringen belyser, om elever på merkantile onlineforløb på grundforløb 2 har samme grundlag for at overgå til hovedforløbet sammenlignet med elever på tilsvarende forløb med fysisk tilstedeværelse, når der sammenlignes på en række udvalgte nedslagspunkter. Evalueringen giver viden om udfordringer og styrker ved onlineundervisning samt potentiale for forbedringer

Læs evalueringen (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2021