Hop til indhold

God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne

Baggrunden for rapporten er, at der som en del af den politiske aftale 'Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden' (2018) blev besluttet at igangsætte en landsdækkende indsats for at udvikle og udbrede god praksis om undervisningsmiljøer samt styrke gode undervisningsmiljøer for henholdsvis mænd i traditionelle kvindefag og kvinder i traditionelle mandefag.

Forud for den landsdækkende indsats er der gennemført en analyse, som identificerer "god praksis" i forhold til forskellige elevgruppers behov og skolernes erfaringer samt potentialer for videreudvikling af undervisningsmiljøet.

I forslagskataloget findes eksempler på god praksis baseret på analysens resultater, som kan tjene til inspiration i skolernes arbejde med at udvikle undervisningsmiljøet på skolen.

Analyserapport - God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne (pdf)

Forslagskatalog - God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne (pdf)

Sidst opdateret: 12. marts 2021