Hop til indhold

Undersøgelse af lærernes brug af kanonlisterne i dansk og historie

I denne rapport præsenteres resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af dansk- og historielæreres brug af hhv. dansk litteraturs kanon og historiekanon i folkeskolen. Undersøgelsen bygger på fokusgruppeinterviews med i alt 51 lærere, fordelt på 21 skoler i otte af landets kommuner.

På baggrund af undersøgelsen skal der tages politisk stilling til, hvorvidt der er behov for udvidelser og opdateringer, herunder om der er behov for understøttende didaktiske tiltag.

Undersøgelse af lærernes brug af kanonlisterne i dansk og historie (pdf)

Sidst opdateret: 24. februar 2021