Hop til indhold
Evaluering af rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer

Evaluering af rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer

Rapporten er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Som et led i den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser fra 3. juni 2016 blev der udbudt rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer. Rammeforsøget startede i august 2017 og fortsatte til og med sommerterminen 2020.

Rammeforsøget har til formål at skabe erfaringer med bedømmelse af elevernes innovative kompetencer, og hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsformerne i den daglige undervisning og prøveformer.

Hent rapporten "Evaluering af rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer" (pdf)

Sidst opdateret: 19. marts 2021