Hop til indhold

Undersøgelse af frie fagskoler

I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af en undersøgelse af de frie fagskoler. Undersøgelsen er todelt. Den indeholder dels en beskrivende del, som fokuserer på skolernes formål, undervisningstilbud, elevgruppe og pædagogik og dels en evaluerende del, der evaluerer den enkeltfagsordning og det medfølgende karakterkrav, der siden 2015 har givet de frie fagskoler mulighed for at tilbyde undervisning som enkeltfag i dansk og matematik. Rapporten er udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Download rapporten "Undersøgelse af frie fagskoler" (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2021