Hop til indhold

Kortlægning af obligatorisk læringstilbud

Den 1/7 2019 trådte reglerne om obligatorisk læringstilbud i kraft. Reglerne betyder, at alle 1-årige børn bosat i udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud, skal optages i et ugentligt 25-timers obligatorisk læringstilbud.

Med henblik på at opnå viden om udbredelsen af ordningen samt for understøtte kommunerne og dagtilbuddene bedst muligt i deres implementering af reglerne ønskes indsigt i anvendelsen af reglerne og i de første kommunale erfaringer.

Formålet med kortlægningen er derfor at afdække kommunernes erfaringer med obligatorisk læringstilbud. Kortlægningens resultater kan endvidere anvendes som led i de politiske drøftelser af initiativet, som er aftalt mellem partierne bag aftalen.

Download rapporten "Kortlægning af obligatorisk læringstilbud" (pdf)

Sidst opdateret: 6. april 2021