Hop til indhold
Forside til rapporten 'Plads til forskellighed Evaluering af indsatsen i satspuljeprojektet Mestring af skoledag og hverdagsliv'

Plads til forskellighed - Evaluering af indsatsen i satspuljeprojektet Mestring af skoledag og hverdagsliv

I 2012 blev der gennemført en lovændring om inklusion af elever i den almindelige undervisning samt en aftale om, at 96 % af eleverne i folkeskolen skulle inkluderes i den almene folkeskole.

Ministeriet har igangsat indsatsen "Plads til forskellighed – Inkluderende fællesskaber" i kraft af satspuljeprojektet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv”. Indsatsen har til formål at undersøge og skabe systematisk viden om, hvordan læringsmiljøet i de almindelige klasser kan udvikles og blive mere inkluderende.

I denne rapport evaluerer VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd indsatsen gennem tre analyser af henholdsvis:

  • implementeringen af indsatsen
  • indsatsens virkning på elevernes sociale relationer og oplevelser af læringsmiljøet
  • indsatsens effekt på elevernes læring, trivsel, fravær og vanskeligheder.

Download rapporten (pdf)

Sidst opdateret: 6. april 2021