Hop til indhold
Forside til Evaluering af puljen Parat til læring og undervisning

Evaluering af puljen Parat til læring og undervisning

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret projekter, der har fået midler af puljen ”Parat til læring og undervisning”. Puljen er målrettet socialt udsatte grønlændere i Danmark med særlige behov og utilstrækkelige danskkundskaber.

Hensigten med puljen er, at der gennemføres aktiviteter, som kan understøtte målgruppen i at forbedre deres parathed til læring, undervisning og sprogtilegnelse. Evalueringen ser dels på kvaliteten af de enkelte projekter, dels på hvilken læring der kan uddrages af projekterne.

Analysen danner således samtidig grundlag for opmærksomhedspunkter vedrørende design og gennemførsel af fremtidige indsatser, som har til formål at styrke paratheden til læring, undervisning og sprogtilegnelse hos socialt udsatte grønlændere i Danmark.

Læs også EVA's artikel "Særlige indsatse gør herboende udsatte grønlændere læringsparate" (eva.dk)

Hent rapporten "Evaluering af puljen 'Parat til læring og undervisning'" (pdf)

Sidst opdateret: 6. april 2021