Hop til indhold

Faglig kompetenceudvikling i dagtilbud

Første afrapportering fra Viden om Praksis – OECD's dagtilbudsundersøgelse 2018

Denne rapport belyser faglig kompetenceudvikling i dagtilbud. Formålet er at undersøge, om der er nogle grupper af pædagogisk personale i daginstitutioner og i dagplejen, dagtilbudsledere og dagplejepædagoger, som i særlig grad deltager i eller efterspørger faglig kompetenceudvikling. Rapporten ser desuden nærmere på, hvilke emner der efterspørges faglig kompetenceudvikling inden for.

Resultaterne identificerer således medarbejdergrupper, det kan være hensigtsmæssigt at være ekstra opmærksom på, når kompetenceudviklingsaktiviteterne i dagtilbud planlægges.

Download rapporten "Faglig kompetenceudvikling i dagtilbud" (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2021