Hop til indhold

Modeller for en ændret karakterskala

Ekspertgruppen for ændring af karakterskalaen har afsluttet sit arbejde og udarbejdet nærværende rapport til regeringen. Rapporten formidler ekspertgruppens opstilling af to mulige modeller for en ændret karakterskala, der forsøger at imødekomme identificerede udfordringer ved den nuværende 7-trins-skala og en række øvrige krav til en karakterskala. Samtidig belyser ekspertgruppen fordele og ulemper ved en genindførelse af 13-skalaen og vurderer karaktersystemer baseret på pointsystemer i rapporten.

Rapporten behandler yderligere en række opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan de enkelte trin i karakterskalaen skal forstås i forhold til hinanden (karakterskalaens trinbeskrivelser), anvendelse af karakterer og kvalitet i karaktergivning.

Download rapporten "Modeller for en ændret karakterskala" (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2021