Hop til indhold
Forside til vejledningen "Vejledning til underretningspligt"

Vejledning om underretningspligten ‑ til ansatte på fri–og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

Denne vejledning er udgivet af Børne- og Undervisningsministeriets og skal sikre, at fagligt personale kan medvirke til en tidlig indsats for at imødekomme elevens behov for hjælp.

Vejledningen beskriver, hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen.

Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn, der kan give anledning til at underrette.

Denne vejledning skal ses som et supplement til kapitel 4 i Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Læs "Vejledning om underretningspligten - til ansatte på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler" (pdf)

Sidst opdateret: 10. november 2020