Hop til indhold

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser

For at kunne kortlægge, hvordan børn og unge med funktionsnedsættelser klarer sig i uddannelsessystemet sammenlignet med andre, giver rapporten først og fremmest et bud på, hvordan børn og unge med funktionsnedsættelser bedst muligt kan afgrænses via tilgængelig registerbaseret data. Afgrænsningen anvendes i rapporten til analyse af uddannelsesresultater, prøvefritagelse og overgang til ungdomsuddannelse for børn og unge med funktionsnedsættelser og giver et solidt grundlag for fremadrettet at kunne monitorere uddannelsesresultater og -mønstre for gruppen.

Rapporten bygger desuden på et omfattende kvalitativt materiale, der belyser nogle af de organiseringer og tilgange, som kommuner og skoler har i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser.

Download rapporten "Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med funktions-nedsættelser" (pdf)

Sidst opdateret: 4. maj 2021