Hop til indhold

Rapport: Tilbageførte elever og overgang til ungdomsuddannelse

Om rapporten ’Tilbageførte elever og overgang til ungdomsuddannelse’

For at følge folkeskolens arbejde med inklusion igangsatte Børne- og Undervisningsministeriet i 2013 et følgeforskningsprojekt. Rapporten er udarbejdet af VIVE i regi heraf.

Rapporten undersøger, hvordan tilbageførte elever fra specialområdet klarer sig i overgangen til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Om datagrundlaget

Grundet databegrænsninger har rapportens analyser fokuseret på betydningen ved tilbageførsel i løbet af udskolingsårene (7.-9. klassetrin). Analysen giver dermed ikke viden om, hvordan effekterne ville have set ud ved tilbageførsel på tidligere klassetrin.

De fundne effekter af tilbageførsel gælder for den gruppe af elever, der faktisk blev tilbageført. Uden videre antagelser kan analysen derfor ikke sige noget om, hvorvidt effekterne ville være positive, hvis man tilbageførte yderligere elever i specialtilbud.

Undersøgelsen er baseret på statistiske analyser af samlet 6.070 elever i to elevkohorter (9. klasse i 2015 og 2016) fra folkeskoler, specialskoler, private grundskoler, efterskoler m.v. 

Rapport: Tilbageførte elever og overgang til ungdomsuddannelse (pdf)

Sidst opdateret: 14. september 2020