Hop til indhold

Rapport: Grundforløb på erhvervsuddannelserne tre år efter reformen

Følgeforskningsprogrammet gennemføres af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Danmarks Statistik fra 2015-2020.

Rapporten bygger på spørgeskemadata indsamlet i efteråret 2018 blandt elever, undervisere og ledere på et repræsentativt udsnit af erhvervsuddannelsesinstitutioner i Danmark. 

Formålet med følgeforskningsprogrammet er at følge op på implementering og foreløbige resultater af eud-reformen 2015, der udspringer af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Der udkommer i alt seks rapporter i følgeforskningsprogrammet, hvoraf Grundforløb på erhvervsuddannelserne tre år efter reformen (pdf) er den femte.

Rapport: Grundforløb på erhvervsuddannelserne tre år efter reformen (pdf)

Sidst opdateret: 14. september 2020