Hop til indhold
Forside til publikationen "Anbefalinger om forenkling af elevplanen i folkeskolen"

Anbefalinger om forenkling af elevplanen i folkeskolen - Rådgivningsgruppen for forenkling af elevplanen i folkeskolen

Rådgivningsgruppen blev nedsat i april 2019 efter aftalen ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole” blev indgået af folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance).

Rådgivningsgruppen har haft til opdrag at komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen om, hvordan elevplanen i folkeskolen kan forenkles, og hvordan der kan sikres en bedre sammenhæng og integration mellem elevplanen og de øvrige planer i udskolingen, herunder uddannelsesparathedsvurderingen (UPV’en), studievalgsportfolioen og uddannelsesplanen.

Rådgivningsgruppens anbefalinger "Anbefalinger om forenkling af elevplanen i folkeskolen - Rådgivningsgruppen for forenkling af elevplanen i folkeskolen" (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020