Hop til indhold
Forside til publikationen "Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet.

Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet

Undersøgelsen er gennemført af PWC for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i efteråret 2019. Formålet med denne undersøgelse at undersøge skolernes praksis for at reducere frafald undervejs på de merkantile erhvervsuddannelser med eux og styrke elevernes overgang til hovedforløbet.

Rapporten indeholder en kvantitativ analyse af frafald, der blandt andet viser, at 61 procent af de merkantile eux-elever, som påbegyndte deres uddannelsesforløb i 2016, faldt fra, inden de nåede til hovedforløbet. Frafaldet fra uddannelsesstart og ind til hovedforløbet er større blandt elever på små skoler og meget store skoler sammenlignet med middelstore skoler.

Analysen af årsager til frafald viser, at skolerne oplever, at årsagerne til frafald hovedsageligt er elevspecifikke.

Rapporten "Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet" (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020