Hop til indhold
Forside til publikationen "Faglige anbefalinger vedr. udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR"

Faglige anbefalinger vedr. udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR

Der er udarbejdet en række anbefalinger som led i initiativet "En styrket indsats i PPR", som har til formål at være et redskab til kommuner, som ønsker at implementere lettere behandlingsindsatser i regi af PPR til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Derudover kan tilgrænsende fagområder i kommunen og fra regionen, som PPR samarbejder med, inddrages i arbejdet.I dette materiale formidles vidensgrundlag og anbefalinger til en styrket indsats i PPR i forhold til at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel ved at implementere lettere behandlingsindsatser.

I dette materiale formidles vidensgrundlag og anbefalinger til en styrket indsats i PPR i forhold til at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel ved at implementere lettere behandlingsindsatser

Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Rapporten "Faglige anbefalinger vedr. udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud i PPR" (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020