Hop til indhold
Forside af rapporten: Statusredegørelse for implementering af gymnasiereformen

Statusredegørelse for implementering af gymnasiereformen

Med Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016 blev der igangsat en reform af de gymnasiale uddannelser, som skal sikre, at der også i fremtiden er almendannede, selvstændige og ansvarlige unge, der er klar til deltage aktivt i det danske samfund.

Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder hvert år en statusredegørelse som et grundlag for at følge, om de politiske intentioner bag gymnasiereformen bliver realiseret. Redegørelsen er en del af opfølgningen på reformens mål. I statusredegørelsen indgår både en opfølgning på reformens mål og en række øvrige nøgletal for de gymnasiale uddannelser. Derudover beskrives også forskellige reformtiltag, som Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat.

Statusredegørelse for implementering af gymnasiereformen (pdf)

Sidst opdateret: 22. juni 2020