Hop til indhold
publikation forsidelogo

Forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem

I november 2018 indgik den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftalen: ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Børne- og Undervisningsministeriet iværksatte et udvalgsarbejde med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter med henblik på at udarbejde forslag til et nyt forenklet styrings- og beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne.

Afrapporteringen indeholder en beskrivelse af udvalgets kommissorium, af det eksisterende beskrivelsessystem, de udfordringer udvalget har drøftet samt udvalgets forslag til forenklinger.

På baggrund af udfordringerne foreslår udvalget forenklinger inden for og på tværs af de nuværende tre niveauer i beskrivelsessystemet: Uddannelsesbekendtgørelser, uddannelsesordninger og lokale undervisningsplaner.

Rapport: "Forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem" (pdf)

Sidst opdateret: 15. juni 2020