Hop til indhold
Forside til "PISA Etnisk 2018 – PISA 2018 med fokus på elever med indvandrerbaggrund"

PISA Etnisk 2018 - PISA 2018 med fokus på elever med indvandrerbaggrund

PISA Etnisk 2018 er udarbejdet af VIVE for Børne- og Undervisningsministeriet og bygger på PISA 2018 med fokus på elever med indvandrerbaggrund.

Siden 2009 har man i hver PISA-runde udtrukket en ekstra stor gruppe af elever med indvandrerbaggrund. Dette gør det muligt at gennemføre detaljerede undersøgelser om målgruppens baggrund og kompetencer. I PISA 2018 deltog i alt 7.657 danske 15-årige unge fordelt på 344 uddannelsesinstitutioner, hvoraf 1.551 elever havde indvandrerbaggrund.

Elever med indvandrerbaggrund har forældre, der begge er født uden for Danmark. Førstegenerationselever er også selv født i et andet land, mens andengenerationselever er født i Danmark.

PISA Etnisk 2018 viser, at forskellen i kompetencer mellem elever med og uden indvandrerbaggrund mere end halveres, hvis der tages højde for elevernes forskellige sociale baggrund. Forskellen reduceres yderligere, hvis der tages højde for skolernes elevsammensætning. Rapporten viser således, at både elevens egen, men også klassekammeraternes baggrund har betydning for, hvordan eleven klarer sig i skolen.

Rapporten "PISA Etnisk 2018 – PISA 2018 med fokus på elever med indvandrerbaggrund" (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2020