Hop til indhold
Forside til publikationen "Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 4. delrapport"

Gymnasiereformens følgeforskningsprogram 4. delrapport

Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Consulting (Rambøll) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af  på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

Rapporten indeholder to dele: En tematisk analyse af den nye hf-uddannelse og en statusanalyse af centrale reforminitiativer og skolernes implementeringsproces på alle de fire gymnasiale uddannelser.

Evalueringen viser, at der på tværs af de fire gymnasiale uddannelser ikke er sket en mærkbar ændring i elevernes faglige niveau, når de elever, som gik på første årgang året før og efter reformen, sammenlignes.

Hent "Gymnasiereformens følgeforskningsprogram 4. delrapport" (pdf)

Sidst opdateret: 4. december 2020